Μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών

Στην Digerati ζητάμε από τους πελάτες μας να μετρούν και να αξιολογούν το αποτέλεσμα των ενεργειών που υλοποιούμε για λογαριασμό τους. Γι’αυτό το λόγο πάντα εγκαθιστούμε και παραμετροποιούμε εργαλεία μέτρησης του ποιοτικού και του ποσοτικού αποτελέσματος των ενεργειών μας, προκειμένου να προσφέρουμε στον πελάτη τη δυνατότητα αξιολόγησης τους αποτελέσματος.
Οι βασικοί δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας είναι:

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 • Αριθμός χρηστών που είδαν την διαφήμισης μας
 • Αριθμός εμφανίσεων της διαφήμισης μας (impressions)
 • Αριθμός clicks – επισκέψεων στο site μας
 • CTR (clicks/εμφανίσεις *%) . Δείχνει το ποσοστό των εμφανίσεων της διαφήμισης μας που κατέληξαν σε επίσκεψη
 • Conversion Rate – ποσοστό των επισκέψεων που μετατράπηκαν σε κάποια ενέργεια (αγορά, εγγραφή, like κλπ)
 • ROAS (Return On Advertising Spending) μέτρηση του μέρους της διαφημιστικής δαπάνης που επέστρεψε ως έσοδο στην επιχείρηση

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ S.E.O
Οι βασικοί δείκτες που θα καθορίσουν την αποτελεσματικότητα των Search Engine Optimization ενεργειών μας είναι:

 • O αριθμός ενεργών links προς το site.
 • Ο αριθμός διαδικτυακών τόπων που οδηγούν στο site (πηγές επισκεψιμότητας)
 • Ο αριθμός ενεργών σελίδων που «ευρετηριάζονται» – ανιχνεύονται από τις μηχανές αναζήτησης.
 • Δημοφιλέστερες σελίδες – αυτές που εμφανίζονται περισσότερο στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.
 • Αριθμός ενεργών «ερωτημάτων αναζήτησης» – λέξεις κλειδιά για τις οποίες εμφανίζεται το site στα οργανικά αποτελέσματα
 • Πλήθος επισκέψεων προερχόμενων από τα οργανικά αποτελέσματα
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά επισκεπτών από τα οργανικά αποτελέσματα (χρόνος παραμονής, σελίδες ανά επισκέπτη)
 • Συνολικό πλήθος επισκέψεων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Προκειμένου να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του site μας ως προς τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τα περιεχόμενα του, εξετάζουμε μια σειρά από ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως:

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Χρόνος παραμονής του χρήστη στο website
 • Αριθμός αναγνωσμένων σελίδων ανά επίσκεψη
 • Ποσοστό άμεσης εγκατάλειψης του website
 • Δείκτες μέτρησης του User Experience – οι οποίοι εξετάζουν το σύνολο των παραγόντων που ορίζουν την εμπειρία του χρήστη, όπως διάταξη περιεχομένων, δομή, ευκολία πλοήγησης του χρήστη κλπ
 • Δείκτες τεχνικών χαρακτηριστικών όπως η ταχύτητα φόρτωσης και η ασφάλεια πλοήγησης στο site
 • Συμβατότητα με όλες τις συσκευές πλοήγησης

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσοστό επίτευξης στόχων. Τι ποσοστό δηλαδή των επισκέψεων του site μας μετατρέπεται σε αποτέλεσμα (πωλήσεις, φόρμες επικοινωνίας, ανάγνωση συγκεκριμένων σελίδων, πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών)
 • Return On Advertising Spending (επιστροφή διαφημιστικής δαπάνης)
 • Ροή επίσκεψης (αριθμός χρηστών που ακολουθούν τον ζητούμενο τρόπο περιήγησης στο site)